OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Tyto podmínky definují proces objednávání, placení, dodávání a reklamace produktů nabízených na našich webových stránkách. Prodejce produktů je společnost Andrea Srdić (La Petite Lavande) pro obchod a služby v přílohách živnostenského zákona. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Členy společnosti: Andrea Srdić), Vondroušova 1156/9, 163 00 Praha 6, IČO: 05834694, a Kupujícím produktu je návštěvník internetového obchodu, který si vybere alespoň jeden produkt, vyplní formulář elektronické objednávky a zašle jej Prodávajícímu.

POZNÁMKA:  Nákup registrovaného uživatele

Po provedení a potvrzení objednávky obdržíte e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata společností La petite Lavande na e-mail, který jste zaregistrovali jako kupující. Potvrzeni je automaticky a generováno serverem a předáno kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Pokud tuto zprávu neobdržíte, zkontrolujte prosím:

1. Jestli není zpráva ve složce Junk / Spam

2. Jestli není mailbox plný

3.Zda položky jsou ve vašem košíku po přihlášení na stránku La Petite Lavande a poté znovu opakujte proces objednávky.

1. PLATBA

Ceny výrobků jsou vyjádřeny v českých korunách.

Kupující je povinen zaplatit účtovánu částku do sedmi dnů po výběru produktu. V opačném případě bude nabídka automaticky zrušena, o tom bude zákazník informován na e-mailové adrese, kterou zadal při registraci.

V případě, že Kupující učiní platbu včas a neobdrží oznámení na e-mailové adrese, kterou zadal při registraci, oznámí to Prodávajícímu do dvou dnů.

Kupující se zavazuje platit za objednané produkty s náklady na dodání platbou přes účet nebo kreditní kartou

Platba se provádí prostřednictvím platby na účet společnosti La Petite Lavande:

Česká spořítelna,

Makovského 1349, 16 300 Praha 6

číslo účtu: 4542107329/0800

IBAN: CZ30 0800 0000 0045 4210 7329

SWIFT/BIC: PBZGHR2X

Platba je možná prostřednictvím poskytovatele platebních služeb „ GPN dat onPay “. Je to moderní a spolehlivý systém pro akceptaci platebních karet na internetu a v našem případě podporuje, Mastercard, Maestro, Visa karty. GPN dat onPay umožňuje ochranu a důvěrnost vašich informací pomocí protokolu Secure Socket Layer (SSL) jako 128bitovým šifrováním dat. Platební informace jsou zašifrovány a předány z webového prohlížeče do banky, která vydala vaši kartu, která umožňuje bezpečný přenos informací.

Náš obchod nikdy nepřijde do kontaktu s úplnými informacemi o platební kartě, ani neukládá čísla karet. Data také nejsou k dispozici zaměstnancům systému GPN Data onPay.

GPN dat onPay splňuje všechny požadavky týkající se bezpečnosti on-line plateb stanovených vedoucích značek karet a pracuje podle nejvyšších bezpečnostních standardů průmyslu platebních karet. - PCI DSS Level první

Pokud použijete karty zahrnuté v platební transakci 3-D Secure, vaše banka ověří kartu pomocí vašeho tokenu nebo hesla.

Více informací o " Zásadách ochrany osobních údajů " si můžete přečíst zde . 

Více o " Obecných podmínkách " zde.  

________________________________________

MasterCard SecureCode

 

dozvíte se více

________________________________________

Ověřeno společností Visa

 

dozvíte se více 

________________________________________

prostřednictvím poskytovatele platebních služeb "PAYPAL", který podporuje platbu jinými kartami a dobírkou. 

Finanční závazek splatný Kupujícím prostřednictvím poskytovatele platebních služeb se považuje za vypořádaný v den, kdy poskytovatel platebních služeb obdržel platební příkaz od zákazníka a kdy se tato objednávka stala neodvolatelnou v souladu s ustanoveními zákona upravujícího platební transakce.

Není-li platba na účet v cizí měně, je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady (včetně nákladů a příjmů vkladu banky), který umožňuje platbu (částka není v nabídce zobrazena, protože závisí na bance).

Náklady na dopravu jsou dodatečně účtovány v ceníku zveřejněném na internetových stránkách internetového obchodu.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí platby.

2. POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Výrobky zakoupené v internetovém obchodě jsou dodávány kurýrovi. Objednávka bude doručena kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím při nákupu.

1. Česká pošta 

Dodání zásilek do 3-5 dnů

Doprava zdarma při nákupu nad 1500Kč  

Platba dobírkou: 118 Kč

Platba bankovním převodem: 99 Kč

2. PPL

Dodání zásilek do 3-5 dnů

Platba dobírkou:78 Kč

Platba bankovním převodem: 59 Kč

4. Zasílkovna

Dodání zásilek do 3-5 dnů

Platba dobírkou: 88Kč

Platba bankovním převodem: 69Kč

3. Osobní odběr na prodejně Kiara kosmetika

Osobní převzetí je zdarma

Dodací cena je v souladu s pravidly kurýrních služeb.

Proces balení a odeslání výrobku začíná poté, co se platba stane viditelnou na bankovním výpisu společnosti La Petite Lavande a na domovské stránce zákazníka na adrese www.lapetitelavande.cz (trebao bi da bude link)

Kurýrní služby jsou doručovány na adresu v rámci České republiky od tří až sedmi pracovních dnů.

Pokud kupující své zásilky nepřevezme na poště nebo u kurýra a vrátí se na adresu prodávajícího, může kupující:

(1) uhradit poštovné, zvýšené o ½ poštovného zaplaceného kurýrní službou Prodávajícímu na vrácení balíčku, aby Prodávající mohl dodat objednávku; nebo

(2) upustit od nákupu, v takovém případě Prodávající vrátí finanční prostředky. Zaplacenou částku sníženou o poštovné a ½ poštovného zaplaceného kurýrní službou Prodávajícímu při vrácení balíčku a náklady banky.

Stav zásilky Kupující může zkontrolovat na webových stránkách dopravce nebo na adrese info@lapetitelavande.cz

Objednané produkty jsou zabalené tak, že nemohou být poškozeny běžnou manipulací při dopravě. Při převzetí objednávky je kupující povinen zkontrolovat jakoukoli škodu a okamžitě informovat poskytovatele služeb o dodání a odmítnout přijmout při poškození obalu balíčku dodané objednávky s viditelným vnějším poškozením.

Ověření nepoškození zásilky závisí na kupujícím a následné stížnosti nejsou brány v potaz.

3. VRÁCENÍ / DISTRIBUCE KOUPENÝCH VÝROBKŮ

Kupující má právo vrátit produkty v následujících případech:

(1) nedodání objednáních výrobků

(2) zásilka má prošlou spotřební dobu

(3) dodání produktu, který má chybu nebo poškození 

Po obdržení produktu potvrzení objednávky závisí na kupujícím. Porovnejte produkty, které jste obdrželi s vaším účtem, pokud něco chybí okamžitě informujte dodavatele, který bude věc řešit, ale na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel.

V případě nedodání objednaného množství kusů produktu Prodávající nahradí Kupujícímu hodnotu produktu, kterou již nemůže dodat.

Pokud má kupující odůvodněnou stížnost na dodané zboží, musí písemně informovat prodávajícího a vrátit zboží do stavu, v jakém mu byly dodány, v původním obalu, jinak ztratí právo na vrácení.

Prodávající provede vrácení nebo výměnu Produktu do třiceti pracovních dnů ode dne obdržení vráceného produktu po schválené žádosti.

V případě vrácení peněz Prodávající vrátí Kupujícímu pouze zaplacenou částku kupní položky, nikoliv dodatečné náklady (doručení, bankovní převod atd.), které vznikly při prodeji.

4.  REKLAMAČNÍ ŘÁD 

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 15 dnů od převzetí zboží Kupujícím.
3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
7. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.
8. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
8.1 Emailem: info@lapetitelavande.cz
8.2 Písemně: www.lapetitelavande.cz, Andrea Srdic, Telefonicky: 776 082 762 (volejte 8:00 - 16:00 hod.)
8.3. Osobním doručením na adresu: Borovanského 2220/11, Praha 5
8.4 Při zasílání (jinak než na dobírku, dobírky nepřebíráme!) je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
9. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
10. V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele se prodávající zavazuje, že umožní zákazníkovi podat písemnou stížnost ve svých provozovnách a neprodleně písemně potvrdí přijetí.

Dále se prodávající zavazuje poskytnout objednateli možnost předložit písemnou stížnost poštou na adresu: Andrea Srdić), Vondroušova 1156/9, 163 00 Praha 6, nebo elektronickou poštou na adresu: info@lapetitelavande.cz

Prodávající písemně sdělí námitky do 15 dnů od obdržení stížnosti.

6. LHŮTU PRO SPLNĚNÍ SMLOUVY

Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu neprodleně a nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, přičemž proces balení a dodávky začíná v okamžiku, kdy jsou k dispozici všechny výrobky v rámci objednávky, nejpozději však do patnáct pracovních dnů od obdržení platby.

Pokud Prodávající v této lhůtě nesplní smlouvu, neprodleně to písemně oznámí Kupujícímu a Kupující může Prodávajícímu prodloužit lhůtu pro splnění smlouvy, zvolit náhradní výrobek nebo písemně prohlásit, že smlouva bude ukončena.

7. PRÁVO O VYPOVĚZENÍ JEDNOTNÉ SMLOUVY

Kupující může mezi smluvními stranami smlouvu zrušit jednostranně na zboží tvořící předmět zakázky do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo třetí strana určená kupujícím a která není dopravcem výrobek převzala.

Kupující je povinen před vypršením jednostranné výpovědní lhůty oznámit prodávajícímu své rozhodnutí ukončit smlouvu, prostřednictvím formuláře jednostranné smlouvy o ukončení smlouvy nebo jiným jednoznačným prohlášením vyjadřujícím vůli ukončit smlouvu.

V oznámení o ukončení smlouvy Kupující je povinen zaslat smlouvu před termínem ukončení smlouvy e-mailem na e-mail prodejce: info@lapetitelavande.cz

 

Forma prohlášení:

 

1. Jméno, příjmení a adresa kupujícího: __________________________

2. Před: Andrea Srdić, Vondroušova 1156/9, 163 00 Praha 6,

3. _______________, tímto prohlašuji, že jednostranně ukončuji prodejní smlouvu k následujícímu produktu _______________, k datu _________________________

Datum: _____

 

Účinek jednostranného ukončení smlouvy

V případě ukončení smlouvy každá strana vrátí druhé straně, to, co obdržela na základě smlouvy.

Prodávající poskytne kupujícímu náhradu až po vrácení zboží, tj. Po obdržení důkazu kupujícího, že zboží bylo vráceno Prodávajícímu.

Prodávající uhradí za použití stejných platebních prostředků, které byly použity při platbě zákazníka, pokud zákazník výslovně nevyžaduje použití některých dalších platebních prostředků, a za předpokladu, že kupující nemá povinnost platit žádné dodatečné náklady pro takový návrat.

Kupující musí zboží vrátit neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil prodávajícímu své rozhodnutí ukončit smlouvu.

Kupující nese pouze přímé náklady na vrácení zboží, a je zodpovědný za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace se zbožím, jiné než to bylo nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud byl produkt používán, není prodávající povinen provést vrácení zaplacených prostředků. 

V případě, že Kupující objedná zboží a odmítne jej přijmout, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu svých poštovních a vlastních manipulačních nákladů.

8. OPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD 


8.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
8.2Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.3 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3 Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.5 Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

9. PLATNOST PRODUKTU A JEJICH POUŽITÍ

Všechny produkty na stránce prodávajícího jsou přírodní a doba platnosti všech produktů je uvedena na obalu na produktu.

Prodávající neodpovídá za možné kožní reakce, které mohou být způsobeny používáním produktu, protože nemá žádné informace o individuálním zdravotním stavu zákazníka.

Veškeré složky použité v našich produktech jsou na našich webových stránkách, stejně jako jejich označení a kontraindikace, a pokud si kupující není jistý při použití určitých olejů a přípravků, poraďte se s lékařem.

Informace o esenciálních olejích na internetových stránkách prodávajícího jsou pouze informativní a nezahrnují všechna nezbytná opatření, stejně jako způsob jejich působení, možné interakce s jinými oleji a důsledky jejich použití. Účelem těchto informací není poskytovat lékařskou pomoc, předepisovat léčbu, stanovit diagnózu nebo pokyny týkající se používání určitých přípravků.

Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za používání informací zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu.

10. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ A SBÍRÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH POUŽITÍ

Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem se prodávající zabývá vašimi osobními informacemi získanými během používání internetového obchodu. Vaše osobní údaje se považují za vaše osobní identifikační údaje: vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, domovská adresa a telefonní číslo nebo informace, které jsou jinak prodávajícímu nedostupné a které se prodejce dozvěděl při používání internetového obchodu s straně Kupujícího.

Prodávající bude uchovávat vaše osobní údaje nepřístupné a nebude je distribuovat, publikovat, poskytovat třetím stranám k použití nebo je zpřístupňovat jakékoli třetí osobě jiným způsobem bez vašeho předchozího souhlasu. Více informací o bezpečnosti vašich informací si můžete přečíst v "Zabezpečení dat", které jsme vylepšili a přizpůsobili podmínkám stanoveným Evropskou komisí pro implementaci nařízení GDPR (obecné nařízení o ochraně dat).

11. ZMĚNY

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a vylučuje odpovědnost za možné následky těchto změn a zavazuje se oznámit je všem registrovaným uživatelům prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadali při registraci.

12. REGISTRACE

Kupující nese odpovědnost za správnost a úplnost zadaných údajů při registraci. Pokud dojde k jakékoli změně informací, které jste zadali při registraci, jste povinni okamžitě aktualizovat svůj účet a informovat nás o všech změnách.

13. Věc /BOD LOYALTY

Webové stránky lapetitelavande.cz byly použity ke shromažďování věrnostních bodů za každý nákup.

Pravidla jsou následující:

- Za každou 1 Kč vynaloženou ve webovém obchodu je 1 (jeden) bod připsán na Váš účet v rámci uživatelského profilu

- Hodnota jednoho bodu pro využití slevy je 0,05Kč

- platnost bodů (čas, ve kterém mohou být použity pro slevu) je 6 měsíců, po nichž se automatický vymaže

- body jsou udělovány za všechny objednávky zaplacené a obdržené kupujícím

- všechny objednávky, které mohou být vráceny nebo nedoručeny, jsou zrušeny a body vyhrazené na základě stejných objednávek jsou smazány

- minimální částka objednávky, pro kterou lze použít slevu na věrnostní body, je 350 Kč

- Minimální počet bodů, které má mít uživatelský profil pro použití, je 350

Doporučit příteli a získat body

- V rámci každého profilu uživatelů loajality existuje odkaz, který slouží jako doporučení známému

- pokud prostřednictvím vašeho odkazu někdo, kdo ještě nebyl zaregistrován nebo registrován, a nikdy neučinil objednávku u našeho obchodu. Uskuteční nákup jako znamení vděčnosti a vy a váš přítel obdržíte odměnu ve výši 439 bodu za další objednávku

x (x)
x (x)